חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת במים חמים אשר הוחמו בבוילר?

תשובה:

 דוד חשמל (הבוילר) שהופעל לפני כניסת השבת, אסור לפתוח בשבת את זרם המים החמים בשעה שהדוד פועל.

אם כיבו את דוד החשמל לפני השבת, אזי אם המים החמים שיוצאים מן הדוד לוהטים, עד שלא ניתן לנגוע בהם, אסור לפתוח את ברז המים החמים. אבל אם אפשר בדוחק לנגוע במים החמים היוצאים מן הדוד, אף שחומם כחום שהיד סולדת בו, מותר להשתמש בהם בשבת.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת פרק י סעיף כד וראה שם עוד פרטים

תשובה נוספת:

אסור לכוון ביום שישי את שעון השבת על מנת שיפעיל את הבוילר כשעה לפני צאת השעה, כיוון שזה נראה כמכין משבת לחול.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שלחן שלמה

מקור: חלק ג סימן שכו הערה יט, ראה שבט הלוי ח"ד סימן כט שמותר לצורך מצווה כגון למקווה ובדרך אקראי

תשובה נוספת:

מותר לכוון ביום שישי את שעון השבת על מנת שיפעיל את הבוילר כשעה לפני צאת השעה, כדי שיחמם מים לצורך רחיצת הגוף של ילדיו או של גדולים במוצאי שבת.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: שו"ת הראשון - לציון מכתבי הלכה - בעריכת הרב עבדיאל ישראלי ותלמידים

מקור: חלק ב סימן סג

תשובה נוספת:

מי שרוצה שיהיו לו בשבת מים פושרים לצורך שטיפת כלים או רחצת פנים (ולא רחיצת הגוף), רשאי לחבר את הבוילר לשעון שבת כך שהבוילר ידלוק בכל 3 שעות לרבע שעה, וכך יהיו לו מים פושרים. אולם יזהר שלא להשתמש במים בזמן שהבוילר פועל.
כמו כן יש אפשרות להפעיל את הבוילר עד כניסת השבת, וישתמש במים כאשר הם פחות מ 45 מעלות חום.

פוסק: הרב יצחק לוי

ספר: אבי בעזרי

מקור: או"ח סימן סט סעיפים ג- ה וראה חזון עובדיה שבת ח"ד עמוד טו, וכן ביחוה דעת ח"ה כט ושש"כ פ"י סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה