חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת במים חמים שהוחמו על ידי דוד שמש?

תשובה:

מותר להשתמש בשבת במים חמים שהוחמו בדוד שמש בתנאי שלא הוחמו בכוח החשמל.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: שבת חלק ד' הלכות מבשל סעיף כז. וראה ילקוט יוסף, אוצר דינים לאשה ולבת,סימן יח סעיף י והמחמיר תע"ב.

תשובה נוספת:

מותר להשתמש בשבת במים מדוד שמש.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק ז' סימן יט

תשובה נוספת:

טוב להימנע מלהוציא בשבת מים חמים מדוד שמש, אם נכנסים במקומם לדוד מים קרים והם מתחממים על ידי המים החמים.
ואם דוד השמש  בנוי באופן שניתן להוציא ממנו מים חמים בלי שמים קרים יכנסו בו, יסגור תחילה היטב את הברז שדרכו זורמים מים קרים למיכל ואז מותר להוציא ממנו מים חמים. מים היוצאים מדוד שמש דינם ככלי ראשון.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק א' סעיף נא

תשובה נוספת:

בוילר חשמלי בודאי שאסור להשתמש בו כשהוא מופעל בשבת. אם הוא לא מופעל בשבת אזי אם בני המשפחה התקלחו ביום שישי וכתוצאה מכך נכנסו לבוילר מים קרים בשעור של שליש מהנפח של הבוילר, הרי במצב זה יהיה מותר להשתמש במים החמים שבבוילר, ואין לחשוש בגין המים הקרים שייכנסו בשבת.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א סימן קסא וראה שם באריכות

תשובה נוספת:

בליל שבת מותר לכל הדעות להשתמש במים חמים מדוד שמש, ורק לגבי יום שבת חלוקות הדעות.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: תשמ"ו - תשמ"ז סימן מב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה