חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להעמיד דוכן ארבעה מינים בהיכל בית המדרש כאשר ההכנסות מיועדות להיכל בית המדרש?

תשובה:

אין להעמיד דוכן ארבעה מינים בהיכל בית המדרש גם כאשר ההכנסות מיועדות להיכל בית המדרש.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ג הוראה יא וראה גם שו"ע אורח חיים סימן קנא סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה