חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להיכנס לבית הכסא עם שטר דולר אשר כידוע מופיע בו שם ה'?

תשובה:

בשטר של דולר שמופיע בו שם ה', אין צורך לנהוג קדושה, ומותר להכניסו לשירותים בלי כיסוי.
שהרי נעשה עלי ידי גוי ונכתב בדפוס שלא לכוונת קדושה.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ז סימן עה וראה שם בהרחבה נימוקי התשובה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמות הקב"ה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה