חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חלה חובת טבילה גם כאשר רופא אסר על על האישה תשמיש המיטה?

תשובה:

כאשר רופא אוסר על אישה תשמיש המיטה או כשהבעל חולה, ולכן אינם יכולים לקיים את המצוות, 
בכל אופן תלך האישה לטבול בגע שיכולה להיטהר וזאת משום היתר נגיעה וקירבה.

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה - המדריך לטהרת הבית

מקור: פרק נז סעיף כ

תשובה נוספת:

כשהאשה חולה היא אינה חייבת לטבול אך רצוי שתטבול.

במקרה שהרופא אסר על הבעל לשמש, או שהוא חולה ואינו יכול, מותר לאשה לטבול אלא אם יש חשש להרהור וכו'.

פוסק: הרב ינון יונה

ספר: ימי טוהר

מקור: פרק כו שאלה ה-ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה