חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם קיימת מניעה לדבר ליד חולה הנמצא במצב ללא הכרה?

תשובה:

צוות הרפואי וכן כל אדם לא ידבר ליד חולה הנמצא ללא הכרה. הכוונה לדברים שלא היו נאמרים גם ליד חולה המצוי בהכרה. כל זאת, כיוון שייתכן והוא שומע ברמה מסויימת ושמיעת הדברים יגביר את יאושו.

פוסק: הרב אברהם סופר אברהם

ספר: נשמת אברהם

מקור: יורה דעה סימן שלז, א, ד עמוד רלז וראה שם מקורות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה