חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה שיש על גופה שאריות של דיו, צבע, טיפקס וכו' מהווה הדבר חציצה האסורה בטבילה?

תשובה:

אשה שיש על גופה שאריות של דיו, צבע, טיפקס וכו' תסיר ככל יכולתה את הממשות שבהם, והנשאר שאין בו ממש אינו חוצץ.

פוסק: הרב יוסף אברמובסקי

ספר: טהרה כהלכתה - חציצה בטבילה

מקור: סעיף צה עמוד צב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה