חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המעמד ההלכתי של הקראים?

תשובה:

ראה קובץ מספר שאלות ותשובות - הרב אברהם משה פינגרהוט

פוסק: הרב אברהם משה פינגרהוט

ספר: שאלות ותשובות

מקור: סימן כו

תשובה נוספת:

אין מצרפים קראים לכל דבר שבקדושה, אולם כאשר עשו תשובה ניתן לצרפם.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ח סעיף מח . רמ"א אבן העזר ד, לז. וראה ילקוט יוסף חלק א עמוד צה, ציץ אליעזר, יב, סו. משפטי עוזיאל, ב, סד.

תשובה נוספת:

הקראים איסון איסור עולם, ואסור להתחתן איתם.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יב סימן סו

תשובה נוספת:

אין מצרפים קראים לכל דבר שבקדושה, אולם כאשר עשו תשובה ניתן לצרפם.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ח סעיף מח וראה ילקוט יוסף חלק א עמוד צה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קראים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה