חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש הלכות הקשורות לאדר א בשנה מעוברת?

תשובה:

בשנה מעוברת כאשר יש שני חודשי אדר, מקיימים את ימי פורים וקריאת ארבע הפרשיות באדר שני. אולם בתאריכים יד - טו באדר א' אין מתענים ולא מספידים. נכון להרבות בסעודה ביום יד באדר א' ויום זה נקרא " פורים קטן ". מכל מקום מתחילים להרבות בשמחה כבר באדר א.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פרק יד סעיף יג

תשובה נוספת:

"משנכנס אדר מרבין בשמחה " הכונה לאדר שני.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קו ונקי

מקור: סימן רכא

תשובה נוספת:

מנהג הספרדים קיים את יום הזכרון באדר שני, ומנהג אשכנז באדר ראשון. ויש מהאשכנזים שמקיימים אותו פעמים בשני האדרים. אם יום הפטירה היה בשנה מעוברת מקיימים את יום היארצייט בחודש אדר בו  הייתה הפטירה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פרק יד סעיף ג בהערה 4

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שנה מעוברת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה