חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם דיני חולה או יולדת שהותרו לאכול ביום כיפור?

תשובה:

חולה או יולדת שאוכלים ביום כיפור, יאוכלו פחות פחות מכשיעור.(אלא אם יש הוראה רפואית שונה)
כמו כן, אינם מקדשים, אם אכלו פרוסות לחם  שמשקל כל אחת 27 גרם, מזכירים יעלה ויבוא בברכת המזון, ואם חל בשבת אומרים "רצה והחליצנו".
אם אוכלים פחות מכזית אינו חייב בנטילת ידיים בברכה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תריח' סעיפים ד, יא-יג, ראה פירוט בסעיף ד לגבי חישוב השיעורים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה