חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהדליק נר חנוכה ברשות הרבים, והנר גם לדליקה יהיה חייב בתשלום הנזק?

תשובה:

מי שהדליק נר חנוכה ברשות הרבים, והנר גם לדליקה יהיה חייב בתשלום הנזק, כיוון שהיה עליו להשגיח.
אם אדם אחר ניתקל בחנוכיה וניזוק, גם במקרה זה בעל הנרות חייב בנזק.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הרי הלכות

מקור: אדם המזיק חלק א פרק ה סעיף מח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה