חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך להוציא לפני שבת דברי מוקצה ( בטריות וכו') הנמצאים במדפי דלת המקרר?

תשובה:

אין צריך להוציא לפני שבת ממדפי דלת המקרר דברי מוקצה. וכן מותר לפתוח את המקפיא ולא צריך להוציא ממדפי הדלת  מבעוד יום את דברי המוקצה.
מקפיא שמונחים בו רק דברי מוקצה מותר לפתוח ולסוגרו בשבת. אולם מקפיא שיש בו מגירות ובתוכם מאכלים מוקצים אסור לפותחם בשבת אלא אם יש במגירה דברי היתר  הנחוצים לשבת

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: חלק ב פרק ז סימן ז בביאורים עמוד שנד, ויש הצריכים להוציא מבעוד יום.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה