חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לפתוח את דלת המקפיא בשבת?

תשובה:


מקפיא שמונחים בו רק דברי מוקצה מותר לפתוח ולסוגרו בשבת. אולם מקפיא שיש בו מגירות ובתוכם מאכלים מוקצים אסור לפותחם בשבת אלא אם יש במגירה דברי היתר  הנחוצים לשבת

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: חלק ב פרק ז סימן ז בביאורים עמוד שנד, ויש הצריכים להוציא מבעוד יום.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה