חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לפתוח ולסגור את דלת תנור אפייה?

תשובה:

תנור אפייה מוגדר אומנם ככלי שמלאכתו לאיסור בשבת. אולם מותר לפתוח ולסגור את הדלת לצורך הוצאת מאכלים או הכנסתם לתוכו כדין טלטול לצורך מקומו, או בכדי שהוכל לא התייבש או שלא יבואו לתנור זבובים, נמלים וכו'.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק יט סעיף מט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה