חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המקור למתן "דמי חנוכה" לילדים?

תשובה:

אחת הסיבות למתן דמי חנוכה לילדים, היא לזכר זה שהיוונים אסרו ללמוד תורה, וכאשר ניצחו את היוונים רצו להחזיר את הילדים למסגרת לימודית ונתנו להם מעט כסף כדי למשוך אותם ללימוד שמתוך שלא לשמה בא לשמה.

פוסק: הרב אביגדור פוזן

ספר: ככל אשר שאלת

מקור: עמוד תקיט

תשובה נוספת:

מקור המנהג הוא שנהגו לתת מעות חנוכה למלמדים באמצעות התלמידים, ומזה נשתרבב המנהג שנותנים גם לילדים.

ספר: אמת ליעקב

מקור: סימן תרע

תשובה נוספת:

מנהג דמי חנוכה הנו כדי לשמח את הילדים, שהרי ימי חנוכה הם ימי שמחה והלל.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק או"ח ח"א קכט, ב , ענף ב וראה רמב"ם חנוכה פ"ג ה"ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה