חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הלומד דף יומי בלבד יוצא ידי חובת מצות לימוד תורה?

תשובה:

הלומד דף יומי בלבד אינו יוצא ידי חובת מצות לימוד תורה, אלא יש ללמוד הלכות פסוקות.
מי שיש לו ארבע שעות ללמוד ביום, ילמד שלוש שעות הלכה, ושאר הזמן ילמד גמרא וראשונים.
בעלי בתים שאין להם זמן ללמוד יותר משעתים שלוש ביום, ילמדו בזמן הזה הלכה למעשה משולחן ערוך ונושא כליו, כיון שאינם יוצאים ידי חובה בלימוד משנה וגמרא.

פוסק: הרב עובדיה יוסף - בעריכת הרב רפאל. ח יפרגאן

ספר: קצוש"ע הרב מרן עובדיה יוסף

מקור: חלק ב יו"ד סימנים רמה - רמו עמוד תיט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה