חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם למסור דרישת שלום לאשה באמצעות בעלה?

תשובה:

אין למסור דרישת שלום לאשה באמצעות בעלה ולא על ידי אדם אחר. אולם מותר לשאול את בעלה לשלום אשתו.
כמו כן, מותר לשאול אישה לשלומה בנוסח של "מה שלומכם", כיוון שאז הדבר מתפרש לשלום המשפחה ולא שעיקר השאלה מכוון לאישה עצמה.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך

מקור: אהע"ז פרק ד סימן ט סעיף א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה