חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה צריך להיות תוכן הדרשה הנאמרת בשבת הגדול?

תשובה:

השבת שלפני פסח נקראת "שבת הגדול". קוראים בה הפטרה מיוחדת מספר מלאכי פרק ג'. כמו כן יש הנוהגים לקרוא בשבת זו, לאחר תפילת מנחה,  את החלק הראשון של ההגדה, עד "לכפר על כל עוונותינו". אומנם בימים כתיקונם  הולכים לבית הכנסת לשמוע את הדרשה הנאמרת על ידי הרב וכו'. הדרשה צריכה להיות על הלכות הפסח ולא על  דרוש או פלפול שאז לא יוצאים ידי חובה.

בימים אלה שאנו מתפללים בבית ללא מניין, וזאת  בגין נגיף הקורונה,  מומלץ שבכל משפחה ילמדו יחדיו מקצת מהלכות חג הפסח.(הערת העורך).

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פסח פרק נ סעיף י. וראה סימן תכט ס"ק ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה