חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה צריך להיות תוכן הדרשה הנאמרת בשבת הגדול?

תשובה:

הדרשה בשבת הגדול צריכה להיות על הלכות הפסח ולא על  דרוש או פלפול שאז לא יוצאים ידי חובה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פסח פרק נ סעיף י. וראה סימן תכט ס"ק ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה