חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נתינת תרומה לאגודה למלחמה בסרטן נחשבת לצדקה / מעשר כספים?

תשובה:

נתינת תרומה כספית לאגודה למלחמה בסרטן, נחשב הדבר לצדקה.

פוסק: הרב רפאל כדיר צבאן

ספר: נפש חיה

מקור: חלק א מערכת מ"ם עמוד קכ, ל

תשובה נוספת:

מצווה לתת ממעשר כספים לאירגונים שונים כגון: המספקים לנצרכים מזון, הלבשה, או אירגון העוסק פדיון שבויים וכן לאירגון המקרב רחוקים, אירגון ביקור חולים, קרן שמיטה.
וכן מותר לתת ממעשר כספים לאירגון המגיש עזרה ראשונה, כגון, "הצלה" "מגן דוד".

פוסק: הרב שמואל ברונשטיין

ספר: הלכות מעשר כספים

מקור: פרק כ

תשובה נוספת:

אפשר לתת מעשר כספים לאגודה למלחמה בסרטן, בתנאי שיש פיקוח וביקורת פנימית שלא גונבים ... את הכסף, כי אחרת עדיף לתת ישירות לחולה עצמו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: יורה דעה ב פרק מח סעיף כט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צדקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה