חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שאוכל באמצעות צינור, חייב בקידוש של שבת?

תשובה:

מי שאוכל באמצעות צינור, אינו חייב בקידוש של שבת.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיף פט, ובהערה בשם הגר"ח קניבסקי שחייב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה