חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשעת נהיגה להאזין לקלטת בה יש דבר תורה?

תשובה:

יש להמנע מכל דבר המסיח את דעת הנהג בזמן הנהיגה, לכן אין לנהל דיונים וויכוחים אף לא בדברי תורה בין הנוסעים לבין הנהג (ולא להשתמש בטלפון).
שמיעת קלטות וכו' שאינם דורשים עיון והסחת דעת מצד הנהג מותר לשמוע בעת הנהיגה, ואדרבה אם שומע שעורי תורה וכו' אזי הם יגנו עליו שלא תארע תקלה בנסיעה.

פוסק: הרב אשר זעליג מורסקי

ספר: נתיבות חיים - שמירת נפש בדרכים

מקור: שער א פרק ב

תשובה נוספת:

ברור שבדרך כלל שיחה בטלפון בעת נהיגה עלולה להסיח דעתו של הנהג, ולכן אין לדבר בעת הנסיעה, לבד אם כן מדבר בקצרה מאוד בענינים הקשורים לנסיעה או בענינים דחופים מאוד וכל זה רק בקצרה מאוד  ובזהירות.
נהג החושש שיירדם, מותר לו בזהירות לשוחח בטלפון באמצעות דיבורית, דברים קלים ופשוטים, ובודאי שמותר לו לשמוע למטרה זו  ניגונים ושירים.

פוסק: הרב אשר זעליג מורסקי

ספר: נתיבות חיים - שמירת נפש בדרכים

מקור: שער א פרק ב סעיפים סח- ע ובהערות 90-91 ועמוד תיד הרב ליברמן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בטיחות בדרכים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה