חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מקרים בהם מותרת האזנת סתר?

תשובה:

"חרם דרבינו גרשון" כולל בתוכו גם איסור האזנה בכוונה תחילה לשיחות אישיות הנעשות בין אנשים שונים בצינעה באמצעות טלפון או מכשיר אלחוט, והם לא מעונינים שאדם אחר ידע על כך. איסור זה קיים גם אם לא יגרם לבעלי השיחה או לשומע כל נזק.
מאידך, כאשר מדובר במקרים חינוכיים, כגון, הורים או מורים שיש להם חשש או חשד שילדם או תלמידם עוסקים או מתחברים עם אנשים שלילים, או שהילד מחובר למעשה כיעור וכו', אזי מותר לעיין במסמכים אישיים או להאזין להם על מנת למנוע או לטפל במעשים לא ראויים שהם בניגוד לערכי ודיני התורה.

פוסק: הרב צבי שפיץ

ספר: משפטי התורה

מקור: חלק א סימן צב וראה תשובות הרשב"א ח"א סימן תקנז

תשובה נוספת:

כשיש תועלת על ידי ההקלטה, כגון שינצל מנזק אזי יהיה מותר. ובספק כתב ב"משנה הלכות" שהדבר מותר אם ידוע שהוא לא מקפיד.

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק א פרק כז סעיף 19 וראה משנה הלכות ח"ז סימן רעג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חרם דרבינו גרשון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה