חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להאכיל תינוק בחלב- אם שנחלב בשבת, על ידי מכונת שאיבה?

תשובה:

תינוק שזקוק לחלב, מותר להשקותו חלב שנחלב בשבת בעזרת מכונת חליבה באופן המותר, או שנחלב בשבת על ידי נכרי (*) , אם אין חלב אחר בהישג ידו. וחלב זה אין לטלטלו אלא לצורך התינוק בלבד, שכן מוקצה הוא. ומכל מקום אסור להשקות את הקטן חלב שנחלב באיסור על ידי ישראל, אם אמנם מצוי בידו חלב שנחלב בהיתר בשבת.

 (*)- להרחבה ראו פרק ל"ג סעיף ו'.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ל"ז, דיני תינוק וילד קטן, סעיף ג'.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה