חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש ענין חינוכי להביא ילדים קטנים לתפילה בבית הכנסת?

תשובה:

מחד, יש בהבאת ילדים לבית הכנסת - חשש ליצירת רעשים מיותרים המפריעים למתפללים. מאידך, יש הבט חינוכי בהבאת  ילדים קטנים לבית הכנסת(ראה גם הרמ"א סימן קכד' סעיף ז ובסימן קמט') על מנת לחנכם לשבת ביראה ולענות אמן וכו'. לכן הנכון הוא שמותר יהיה להביא ילדים קטנים אשר הגיעו לחינוך ויש יכולת בידי האב לשלוט עליהם ולשמרם לבל יפריעו סדרי התפילה

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ד' שאלה יח

תשובה נוספת:

אומנם יש ערך בהבאת ילדים לבית כנסת כדי שיתחנכו לתפילה, אולם אין להביא ילדים שרגילים להרעיש כיון שאז הילד מתחנך למטרה הפוכה. הוא מפריע להוריו ולשאר המתפללים.
ילד שקט שמתחיל להפריע בתפילה יש להוציאו מיד ואפילו באמצע שמונה עשרה חובה על אביו להוציאו ולהמשיך אחר כך להתפלל.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב סימן סה. וראה שו"ע או"ח צח' מ"ב ס"ק וכן מ"ב קכד' ס"ק כח, וכן שו"ע או"ח צו' מ"ב ס"ק ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חינוך

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה