חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך לישב בסוכה כאשר מבדילים במוצאי שבת בסוכה?

תשובה:

אין לברך "לישב בסוכה" כאשר מבדילים בסוכה במוצאי שבת שבחול המועד.
יש נוהגים אחרי ההבדלה ושתיית היין לאכול כשעור ביצה ומברכין "לישב בסוכה"

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק נה סעיף כב עמוד רל

תשובה נוספת:

יש לברך בסוכה את ברכת "לישב בסוכה" כשעושים הבדלה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק ט סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה