חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כשפורים חל במוצאי שבת מתי עושים הבדלה?

תשובה:

כשחל פורים במוצאי שבת קורין קודם את המגילה ורק אחר כך עושים הבדלה. וגם אין מברכין בורא מאורי האש. כל זאת כאשר קריאת המגילה בציבור, אולם אם יחיד קורא בביתו צריך קודם להבדיל.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שישי' פורים, סימן תרצג' סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה