חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן לצאת ידי חובת הבדלה באמצעות שמיעת הבדלה דרך הטלפון?

תשובה:

בדיעבד יצא ידי חובת הבדלה בשמיעה בטלפון.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים, חלק ד' סימן צא. אות ד

תשובה נוספת:

אין יוצאין ידי חובת הבדלה בשמיעה דרך הטלפון.

פוסק: הרב יוסף חיים זוננפלד

ספר: תורת חיים הנהגות ופסקים הגר"ח זוננפלד

מקור: הלכות הבדלה סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הבדלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה