חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתחפש בשבת וכן להביא בשבת מגילת אסתר לבית כנסת כיון שקוראים מגילה במוצאי שבת, ומתי עושים הבדלה?

תשובה:

מותר לילדים להתחפש בשבת מבעוד יום, כיון שהם נהנים בשבת עצמה מן התחפושת. כל זאת בתנאי שאין בתחפושת שוום פריט מוקצה ואינה כרוכה בצביעה, קשירה וכו'.
אפשר להביא בשבת מגילת אסתר לבית הכנסת מבעוד יום בתנאי שילמדו בה קצת.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ג' סימן קעא

תשובה נוספת:

נכון לברך לפני קריאת המגילה בוראי מאורי האש ואת ההבדלה יעשו לאחר קריאת המגילה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרצג עמוד תל סעיפים ג-ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה