חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הבעל רשאי להבדיל לאשתו אחרי שכבר הבדיל לעצמו?

תשובה:

מי שכבר הבדיל לעצמו או בבית הכנסת ולאשתו קשה להבדיל לעצמה, רשאי הבעל להבדיל לאשתו.
אשה המבדילה לעצמה עדיף שתבדיל על חמר מדינה, כגון: מיץ טבעי או קפה.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק שני הוראה לח וראה משנה ברורה סימן רצו ס"ק לו בשם הברכי יוסף ובבן איש חי, שנה ב' פר ויצא אות כ"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הבדלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה