חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

ישראלי הנמצא בחו"ל ביום טוב כיצד ינהג לגבי הבדלה?

תשובה:

ישראלי המתארח אצל יהודי בחו"ל יבדיל בצנעה במוצאי יום טוב ראשון. (בחדר אחר). ואם הדבר אינו אפשרי יבדיל בצנעה בשעה מאוחרת יותר.
וכשחל יום טוב ראשון בשבת שגם בעל הבית מבדיל יוצאי ידי חובה וברכת בשמים יעשה אחר כך בצנעה.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ז סימן מח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה