חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חובה (מדין איסור של "בל תלין" ) לתת לילד קטן, ללא איחור, אשר הובטח לתת לו ממתק, משחק וכו' עבור פעולה שנתבקש לעשות?

תשובה:

יש איסור של "בל תלין" גם כשהבטיח לתת לילד קטן ממתק, משחק וכו' עבור פעולה שביקש מהילד שיעשה, ולכן יש לתת לו את המובטח באותו יום (אלא אם כן סוכם איתו על מועד אחר).

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: שכר שכיר פרק ב סעיף ב

תשובה נוספת:

אם הבטיח לשלם לו שכר קצוב לפי שעות וכו' כמו לבייביסיטר, אזי צריך לשלם לו בו ביום, אולם אם הבטיח לו פרס או מתנה אם יעשה פעולה מסויימת, אין זה נחשב לשכר אלא לעידוד ואין בזה משום "בל תלין".

פוסק: הרב משה פריד

ספר: וישמע משה - אוצר פסקים גדולי ישראל

מקור: חלק ד סימן רנד בשם הרב נסים קרליץ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה