חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין לעניין הדלקת נרות כאשר הבעל נמצא בבית חולים ואשתו בבית?

תשובה:

כאשר הבעל נמצא בבית חולים ואשתו בבית, היא תדליק נרות חנוכה והבעל יצא ידי חובה.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרעא עמוד פא בשם הגר"נ קרליץ כמבואר בשבת דף כג.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה