חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להניח ככר לחם תחת ספר שעל השולחן, על מנת להגביה את הספר?

תשובה:

הרוצה להגביה ספר שמונח על השולחן, רשאי להניח תחתיו ככר לחם, ובתנאי שהלחם לא ימאס.

פוסק: הרב יצחק אליהו שטסמן

ספר: עץ השדה

מקור: פרק לב סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מאכלים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה