חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כשמארגנים מגבית כספית, מותר להכריז ולומר מידע לא מדויק שפלוני (או מספר חברים) תרם סכום גדול, על מנת לגרום ולזרז את האחרים לתרום ביד נדיבה?

תשובה:

כאשר מארגנים מגבית כספית במסגרת הקהילה, בית כנסת, ישוב וכו' ורוצים להשפיע ולשכנע את החברים לתרום כסף, אסור להטעות ולהכריז על שמות חברים שלכאורה תרמו סכום נכבד, ולזרז בדרך זו את האחרים לתרום וכו'. יש בכך גניבת דעת גם אם מדובר באיסוף כספים לדבר מצוה.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הלכות הונאה

מקור: פרק כח סעיף נד וראה פתחי חושן, גניבה ואונאה, טו, הערה כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אונאה, גניבת דעת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה