חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להכריז (מידע לא נכון) שפלוני תרם סכום גדול למגבית כספית שעורכים, על מנת לגרום לכך שהאחרים יתרמו ביד נדיבה?

תשובה:

כאשר מארגנים מגבית כספית במסגרת הקהילה, בית כנסת, ישוב וכו' ורוצים להשפיע ולשכנע את החברים לתרום כסף, אסור למטרה זו להטעות ולהכריז על שמות חברים שתרמו סכום נכבד, ולזרז בדרך זו את האחרים לתרום וכו'. יש בכך גניבת דעת גם אם מדובר באיסוף כספים לדבר מצוה.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הלכות הונאה

מקור: פרק כח סעיף נד וראה פתחי חושן, גניבה ואונאה, טו, הערה כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שקר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה