חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההגדרה והלכות של אנינות?

תשובה:

משעת הפטירה ועד שעת הקבורה קרובי הנפטר מחוייבית בהלכות אנינות גם אם נקבר מספר ימים אחר כך (אונן מלשון צער). בתקופת האנינות  האונן פטור ממספר מצוות עשה, כגון תפילות וברכות,  אסור באמירת תהלים, ברחיצה וסיכה, שאילת שלום, תספורת, גילוח, חיי אישות, אכיל בשר מלאכה אבל מותר לו לצאת מביתו. האשכנזים נוהגים להקל למי שקשה לו  לשבת על כסא רגיל .בשבת לא נוהגים דיני אנינות אבל אסור בחיי אישות. (ראה שם עוד).

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק ב וראה שם עוד פרטים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה