חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הגדרה של כלים שחובה להטבילם?

תשובה:

כלי אכילה ושתיה המיוצרים על ידי גוי או שנקנו ממנו חובה להטבילם לטהרה.
כלים שהיו בשימוש של גוי יש להקדים (לפני הטבילה) ולהכשירם  מן האיסורים הבלועים בהם. כלי שכור או שאול מן הגוי אינו צריך טבילה.


כלים המיועדים לאורחים, כגון בבתי מלון, מסעדות או בתי קפה וכו'  יש אומרים שמותרים בשימוש בלא טבילה.רשימות כלים ראה כאן בשאלות אחרות.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ד' סעיפים א-ד וראה שם הערה ז'

תשובה נוספת:

הקונה כלים, שנעשו עלי ידי גויים, ואינו נמצא במקום ובעיתוי שיוכל להטבילם, אולם צריך להשתמש בהם. יכוון בשעת קניית הכלים שאינו מתכוון כרגע לקנותם  וישתמש בהם כמו ככל כלי הפקר, עד שתזדמן לו אפשרות להטבילם.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק כב' סעיף יב ע"פ הגרש"ז אוירעבך בשות מנחת שלמה.

תשובה נוספת:

כלי הנעשה במפעל של גוי והפועלים יהודים אזי הכלי חייב בטבילה.
אולם אם הכלי נעשה במפעל של יהודי, והפועלים גויים ועובדים אצלו בשכירות, אין צורך להטבילם. ואם הם עובדים בקבלנות, יטבילם ללא ברכה.

פוסק: הרב צבי כהן

ספר: טבילת כלים תשל"ח

מקור: פרק ב סעיפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה