חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא ייחוד עראי?

תשובה:

יש דעות שונות לגבי זמנו של ייחוד עראי בהקשר לייחוד של אחת עם אחותו. 
שלושים יום, שבוע, שלושה ימים, ויש אומרים שאין לזה זמן מוגדר אלא הכל לפי העניין שיהא ניכר שנמצאים באופן עראי, ולכן בעת הצורך טוב להתייעץ עם רב.

פוסק: הרב יעקב לוי

ספר: גן נעול הלכות יחוד

מקור: פרק ב סעיף ט

תשובה נוספת:

מותר לבא להתארח אצל אחותו באופן עראי, כאשר כוונתו לזמן קצר להתארח מספר לילות אבל לא באופן קבע.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: חלק ד סימן סד אות ג וראה תשובות והנהגות ח"ד סימן שב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ייחוד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה