חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההגדרה של איסור ייחוד?

תשובה:

ייחוד פירושו, המצאות במקום שאין רואים אותם ואין להם חשש לעבור עבירה.

פוסק: הרב יעקב לוי

ספר: גן נעול הלכות יחוד

מקור: פרק א סעיף א וראה הרדב"ז בתשובה ס' קכא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ייחוד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה