חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי אדם עובר על איסור של לא תחמוד?

תשובה:

שני לאוים נאמרו באיסור חמדה. לא תתאוה (על המחשבה) וכן לא תחמוד (על מעשה).
איסור חמדה קיים כאשר אדם מפציר ודוחק בבעל החפץ למכור לו. אולם מותר לשאול את השני אם מעונין למכור את החפץ.
לכן, האיסור חל גם כאשר אדם גמר בלבו לעשות השתדלות גדולה והפצרה כדי להשיג את החפץ.
מותר לאדם לחמוד חפץ שיש לחברו וללכת לקנות חפץ זה כיון שאינו חומד את גוף החפץ הנמצא בידי חברו.

פוסק: הרב דוד אריאב

ספר: לרעך כמוך

מקור: פרק א סעיפים א-ו. פרק ה' סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לא תחמוד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה