חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה סוכרת המחובר למשאבת אינסולין מוגדר כחולה מסוכן?

תשובה:

חולה סוכרת המחובר למשאבת אינסולין מוגדר כחולה שיש בו סכנה או לכל הפחות חולה שעלול להסתכן אם לא ישתמש במשאבה ויטפל בעצמו כנדרש. ולכן בין אם פעולות המכשיר מוגדרת מלאכה מדאורייתא ובין אם היא מדרבנן מותר להשתמש במשאבה כרגיל כפי הצורך הרפואי, אך יש למעט באיסורים אם אפשר, כגון לחיצות במכשיר בשינוי, כפי שנכתוב לקמן[1].[1].   אמנם יש כמה נפקא מינות אם השימוש במשאבה הוא מלאכה מדאורייתא או מדרבנן עיין בהערות 133, 233. 


ראה שאלות נוספות באתר זה .

פוסק: הרב אליקים בנימין ונגר

ספר: סוכרת והלכותיה

מקור: שבת עמודים 43-55

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה