חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההגדרה של "יד סולדת בו"

תשובה:

כל חמין הראוי לאכילה ולשתיה שאין אדם בינוני נמנע מהם בגין ריבוי חמימותו הרי זה לא נחשב ל"יד סולדת בו". אולם אם נמנע מלאכלו מרוב חומו אזי זה נכלל בהגדרה של יד הסולדת בו.(בן איש חי  ש"ב אות ה).

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: שבת חלק ד' הלכות בישול הלכה יז

תשובה נוספת:

עד 45 צלזיוס אין לחוש ליד הסולדת בו.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שו"ת מנחת שלמה

מקור: חלק א' סימן צא אות ח

תשובה נוספת:

שיעור החום לענין איסור בישול הוא  בדרך כלל שהחום שהיד סולדת בו, דהיינו לא פחות מארבעים וחמש מעלות צלזיוס.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק א' סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה