חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה השכר שיש לשלם לעובד שכר עובד בטל?

תשובה:

הגדרת צורת התשלום כשכר בטל ראה בפירוש המשניות לרמב"ם  בכורות, פרק ד משנה ו.

באופן מעשי עובד שעובד בעמל רב יקבל רבע משכרו המלא.  ומי שעובד במלאכ קלה  יקבל שלושת רבעים משכרו המלא. אולם יש דעות שונות בענין ויש לדון לגופו של עניין.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: עובד ומעביד

מקור: פרק יט סעיף א וראה בהערות שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה