חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה צריכה לברך הגומל אחרי הפלה וגרידה בהרדמה?

תשובה:

אחרי הפלה וגרידה בהרדמה נהגו שלא לברך הגומל. אומנם היה ראוי שתברך כיון שגרידה נחשבת לניתוח אלא מפני הבושה שהנשים מתביישות לברך על כך, כדי להסתיר את עובדת ההפלה לא נהגו לברך מחמת הצניעות.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות. פרק טז סעיף ה

תשובה נוספת:

המפלת לא חייבת בברכת הגומל, אולם  תבוא לבית הכנסת בשבת הראשונה כשתוכל, ובעלה יעלה לתורה ויברך ויוציא אותה ידי חובה.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ג הוראה יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה