חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לערוך בשבת הגרלות?

תשובה:

אין לעשות בשבת וביום טוב הגרלות. אולם הגרלה לצורך מצווה, כגון לגבי אמירת קדיש, עלייה לתורה וחיזוק אמירת תהלים בחוגי תהלים לילדים, יהיה מותר לעשותם בעל פה אבל לא על ידי כרטיסים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טז סעיף מח

תשובה נוספת:

אין לחלק לילדים בשבת, כרטיסים או תלושים שבאמצעותם ירכשו ספרים או מתנות לאחר שבת. יש לתת להם פרסים  אחרים  עבור השתתפותם בחוגי תורה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד קח- קט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה