חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הגר בבנינים גבוהים שהם למעלה מעשרים אמה, היכן ידליק כשיש דיירים הגרים בבניינים ממול לדירתו?

תשובה:

הגר בדירה בגובה מעל לעשרים אמה (9.6 מטר ויש הסוברים 11.5 מטר)
לא הטריחוהו לרדת להדליק למטה. לכן ידליק בחלון, ואפשר שיש בכך פירסומי ניסא לדיירים שגרים בבנינים ממול.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: סימן צח' סעיף ה'. וכך פסק הרב ישראלי. ראה מקראי קודש לחנוכה. פרק ג סעיף קטן ד. והגר"מ אליהו זצ"ל פסק שלא ידליק בחלון אלא כלפי פנים הבית.

תשובה נוספת:

אם יש לחנוכיה צד אחד דהיינו שיש לה גב אז יש עדיפות להדליקה לכיוון הבית פנימה ולא כלפי הבנינים ממול (בשם הגר"ש משאש רבה של ירושלים).
ואולי אם אפשר יניח את החנוכיה באלכסון כך שהנרות ייראו כלפי פנים וגם כלפי הדיירים ממול.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרק ג סעיף קטן ד

תשובה נוספת:

עדיף להדליק על דלת פתוחה לחדר המדרגות.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרע"א עמוד נט בשם הגר"ח קנייבסקי

תשובה נוספת:

יניח בחלון שיש בזה היכר לבני הבית, וגם קצת לבני רשות הרבים ולשכנים הגרים ממול ובצדדים.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה, סימן תרע"א בשם הגר"ש הלוי ואזנר שבט הלוי ח"ד סמן סה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה