חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להדביק לולב שנסדק?

תשובה:

לולב שתיומתו האמצעית נחלקה במיעוטה - יכול להדביק את התיומת כדי להכשירה.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: ארבעה המינים למהדרין

מקור: עמוד נז סעיף ד בשם הרב ניסים קרליץ ( ביום הראשון היה נפסל אם נחלקה רוב התיומת)
וכן ראה ארבעת המינים השלם עמוד 12 בשם הרב יעקב פישר

תשובה נוספת:

לולב שעליו נפרדו (ולא התיומת), אם הלולב נראה כשניים, נחלקו הפוסקים אם מותר להדביקו.
מאידך, מותר לדעת כולם להדביקו לפני שנסדק.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תרמה סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה