חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהדליקה נרות שבת באמצעות אור חשמל, כיון שלא היה לה נרות שבת, תיהיה חייבת להוסיף נר בשבת שלאחריה?

תשובה:

מי שהדליקה נרות שבת באמצעות אור חשמל, כיון שלא היה לה נרות שבת, וגם לא היה לה שהות להשיג נרות תיהיה חייבת להוסיף נר בשבת שלאחריה, כפי שקונסים את מי ששכחה להדליק. דין זה גם אם הדליקה ללא ברכה מחוסר ידיעה. כמו כן יש לשים לב שהדלקת נר באמצעות תאורה חשמל תיהיה בתאורה שיש בה שלהבת ולא כמו אור פלורסנט או לדים.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ג הוראה כג

תשובה נוספת:

נראה שרק אם הנורה פועלת באמצות בטריה אזי ניתן בעת הצורך לצאת ידי חובה, בתנאי שנותר בבטריה שיעור הדלקה, מה שאין כן בנורה המופעלת על ידי חשמל שבו זרם החשמל החיצוני מתחדש בכל רגע ואין החשמל הדרוש לשיעור הדלקה נמצא ברשותו בעת ההדלקה.

פוסק: הרב ירחמיאל. ד פריד - מפסקי הגרש"ז אויערבאך

ספר: מעדני שלמה - הליכות הגרש"ז אויערבאך

מקור: שבת עמוד עג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה