חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג מי שהדליק בטעות נר חנוכה לפני הברכה?

תשובה:

יש לברך את הברכות לפני שמדליק את הנרות. אם שכח לברך והתחיל להדליק, ועדין לא סיים אזי יברך. ואם נזכר רק אחרי שסיים להדליק, יברך  רק על  ברכת הניסים ושהחיינו (ביום הראשון), ולא יברך  ברכת ההדלקה.

פוסק: מפעל ההלכה מכון ארצי - מכון זכרון משה ומרים - בהדרכת הרב מרדכי גרוס

ספר: כור ההלכה

מקור: חלק יא סימן תרע"ו סעיף ו וראה ברמ"א ס"ב, ומ"ב סק"ד ןשעה"צ ה-ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה