חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה סדר הדלקת נר חנוכה במוצאי שבת, וכיצד ינהגו האורחים?

תשובה:

מנהג ספרד להדליק בביתו לאחר ההבדלה.
מנהג אשכנז יש המקדימים את ההבדלה ויש המקדימים הדלקת נר חנוכה לפני ההבדלה (משנה ברורה סימן תרפא' סק"א).

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה, פרק יא' סעיף י

תשובה נוספת:

המתארח בשבת בבית של אחרים ובכוונתו לחזור לביתו במוצאי שבת, אזי טוב שידליק נרות חנוכה בבית המארחים, וישהה שם חצי שעה לאחר ההדלקה.
והגר"ע יוסף זצ"ל פסק שישתדל לחזור בזריזות לביתו הקבוע ושם ידליק ויברך, גם אם יגיע שעה שעתים לאחר צאת הכוכבים.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק 14 סעיף יט. וכן חזון עובדיה עמוד קנה

תשובה נוספת:

כיוון שבדעתו לחזור לביתו במוצאי שבת, לכן ישתדל לחזור בזריזות וידליק ויברך בביתו, וזאת גם אם יגיע לאחר שעה או שעתים אחר צאת הכוכבים, כיוון שעדין יש עוברים ושבים ברחובות וגם יש פירסום הנס לבני ביתו.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: עמוד קנה וראה גם אורחות רבינו ח"ג עמוד כז, הובא בהליכות מועד לרב אופיר,י, מלכא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה